Szakterületeink

 

Ingatlan ügyletek

adásvétel, bérleti szerződés, jelzálogjogot- illetve vételi jogot alapító szerződés, társasházi alapító okiratok elkészítése, módosítása, közös tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatos jogviták rendezése, haszonélvezeti jog, özvegyi jog, használat joga, illetve hagyatéki ügyek öröklés és birtokjogi kérdések kapcsán teljeskörű jogi szolgáltatás, okiratszerkesztés, tanácsadás, peres ügyekben képviselet

 

Társasági jog

Korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság, alapítása, módosítása, megszüntetése

 

Családi jog

Tanácsadás, képviselet, bontóperes, gyermekvédelmi, és egyéb, házassággal, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, házassági szerződéssel, illetve vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatos ügyek intézése, okiratszerkesztés, tanácsadás, peres ügyekben képviselet

 

Munkajog

Munkajogi tanácsadás, munkaszerződések és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése, munkaügyi jogvitákban peres képviselet ellátása bíróságok és más hatóságok előtt

 

Társadalmi szervezetek

Alapítvány, egyesület, spotegyesület alapítása, módosítása, megszüntetése, okiratszerkesztés, tanácsadás

 

Építéshatósági ügyek

Ügyintézés, tanácsadás, telekalakítással és egyéb földhivatali eljárással kapcsolatos ügyintézés, eljárás és képviselet építési ügyekben

Munkatársaink

dr. Szendrei Eszter

dr. Drommer Gyula

Kapcsolat

dr. Szendrei Eszter

(06) 30-555-62-71

dr. Drommer Gyula

(06) 30-931-13-20

Ezt a honlapot a Szendrei Ügyvédi Iroda, a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában számon bejegyzett iroda tartja fenn a vonatkozó hatályos jogszabályok és szabályzatok alapján, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó szabályokkal együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.